Etapes d’una Startup

Les noves empreses amb potencial de creixement o Startups, tenen diferents etapes, depenent de diversos factors, i les podríem resumir en 6 fases:

1.- Fase pre-seed o Fase Idea.

Aquesta és la primera fase d’una startup, aquella en la que crees el producte o servei d’una manera simple, que tingui les funcionalitats mínimes per ser viable, o el que s’anomena MVP (Minimum Viable Product).

És la fase a on comença tot, i per tant tens pocs recursos, poc equip, i com a emprenedor t’has d’enfrontar a diferents reptes i decisions.

2.- Fase seed o Fase Llavor

Aquesta fase va des de el vendre el MVP a convertir-lo en un producte o servei escalable, que resolgui les necessitats del teu segment de mercat.

3.- Fase Early Stage o Fase Primers Clients

És l’etapa a on has de prioritzar les vendes, i demostrar que el teu producte/servei pot ser distribuït d’una manera escalable i rentable. És l’etapa a on arriba el desitjat punt d’equilibri i per tant els primers beneficis.

4.- Fase Growth Stage o Fase d’arrancada

En aquest punt, l’empresa (i ja no tant startup) ha de saber com generar beneficis i per tant és el moment de créixer. L’empresa comença a estar consolidada en el sector, i el seu objectiu es anar guanyant quota de mercat.

5.- Fase Expansion Stage o Fase d’expansió

És el moment que l’empresa ha d’obrir-se a nous mercats i segments. Dirigir-se a nous mercats internacionals per exemple o diversificar a nous segments de mercat que fins ara no s’havia tocat.

6.- Exit o venda de l’empresa

Aquesta és la fase en la que es planteja la venda (exit) de l’empresa, per tant la compra de la totalitat de les accions per part d’empreses mes grans o la sortida a borsa de la companyia.